Naša stavebná spoločnosť innovus s.r.o. je na trhu od roku 2015.

Stavebná firma vznikla na základe dlhoročných skúseností z podnikania v oblasti stavebníctva.

Máme bohaté skúsenosti v oblasti projektovania stavieb, výstavby domov, priemyselných budov, stavieb občianskej vybavenosti, budovaní kanalizácií a spevnených plôch. 

Venujeme sa aj stavbám menej komplexného charakteru ako výstavba chodníkov, parkovísk, plotov, palisád, oporných múrov a rôzným doplnkovým stavebným úpravám.

V našom portfóliu je aj práca v interiéri ako je pokládka dlažieb a obkladov, interiérové omietky a stierky, sadrokartónové konštrukcie, stropy, steny.

Stavebná firma innovus pôsobí na území celého Slovenska. Bližšie informácie o našej činnosti môžete nájsť v referenciách alebo fotogalérií.

innovus projektovanie

Projektovanie stavieb

Kompletná projektová dokumentácia k vašemu novému bývaniu 

Stavby na kľúč

Novostavby

Rekonštrukcie

Prístavby

innovus stavba na kluc
innovus subdodavky

Stavebné subdodávky

Vonkajšia kanalizácia a vodovod

Odrenážovanie objektov a stavebných plôch

Spevnené plochy a parkoviská

Sadrokartonové konštrukcie

Obklady a dlažby

Murárske práce

Zatepľovanie budov

Projektovanie stavieb

Kompletná projektová dokumentácia k vašemu novému bývaniu 

innovus projektovanie

Stavby na kľúč

Novostavby

Rekonštrukcie

Prístavby

innovus stavba na kluc

Stavebné subdodávky

Vonkajšia kanalizácia a vodovod

Odrenážovanie objektov a stavebných plôch

Spevnené plochy a parkoviská

Sadrokartonové konštrukcie

Obklady a dlažby

Murárske práce

Zatepľovanie budov

innovus subdodavky